צור קשר
הגנת הצרכן בהחזרת טוביןמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 25/08/2005
בחודש 7/05 נכנסו לתקפם שני תיקונים חשובים לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. הראשון, סעיף 4ב לחוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 15 לחוק) קובע את חובתו של העוסק להציג במקום בולט והנראה לעין, ובאותיות ברורות וקריאות את מדיניות העסק שלו להחזרת טובין שלא עקב פגם, תוך ציון במודעה האם ניתן להחזיר את הטובין, הגבלות על החזר הטובין, תנאי ההחזרה, אופן ההחזרה וסוג ההחזר שיקבל הצרכן. במידה ולעוסק יש מדיניות של אי מתן אפשרות להחזיר טובין כלל או במקרים מסוימים, עליו לסייג את הודעתו באופן שיבהיר כי הודעתו לא חלה על מקרים שבהם החוק עצמו מאפשר החזרת טובין.
קרא עוד >>
ביטול עסקה והחזר כספי: האמנם הוגברה הגנת הצרכן?מאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 02/02/2011
מובאים לשירות מבקרי אתרנו הוראות תקנות הגנת הצרכן הדנות באלו תנאים ובאלו נסיבות יהיה זכאי הצרכן לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי בגין מוצר ושירות שרכש. התקנות המעניקות החזר כספי במזומן על מוצרים ושירותים ייכנסו לתוקפן ב 14/12/10. התקנות מעלות סוגיות מענינות ביחסי עוסק-צרכן אך הן בודאי מגדילות את כוחו של הצרכן למול העוסק ומתמרצות את העוסקים לבצע עסקאות הוגנות יותר, כאלו שהלקוח לא ירצה את ביטולם תוך זמן קצר. נותר לראות כיצד בתי המשפט יישמו את הוראות התקנות והאם הם יתנו פרשנות מרחיבה או מצרה להוראות אלו. שאלה נפרדת היא האם מתן זכות להחזר כספי הגבירה את הגנת הצרכן מעבר למצב שקדם לתקנות, ואם כן באיזה אופן.
קרא עוד >>
על היקף חובת הגילוי לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981: בעקבות תק 24676/07 (חי') אלקלעי נ. מנו ספנותמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 24/08/2007
אלו פרטים חייב העוסק לגלות לצרכן בכל עסקה? בענין אלקלעי נ. מנו ספנות הזדמן לבית המשפט לבחון את ס' 4 לחוק הגנת הצרכן וביחוד את החובה של העוסק לגלות כל פגם או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועים לו שיש בהם כדי להפחית משמעותית את ערך הנכס. כאן נבחן את עמדת בית המשפט כפי שבאה לידי ביטוי בפסק דין זה. עוד על כך להלן...
קרא עוד >>