צור קשר
תק 2476/07 (חי)אלקלעי נ. מנו ספנות בעממאת: השופטת שולמית ברסלב    תאריך פרסום: 24/08/2007
פסה"ד בענין מנו ספנות פותח צוהר לדיון על היקפה של חובת הגילוי לצרכן שחלה על העוסק לפי ס' 4 לחוק הגנת הצרכן. לביקורת עוה"ד מיליס על פסה"ד באתר זה ראה לשונית: מאמרים/פסקי דין->מאמרים לקהל הרחב
קרא עוד >>
הסכם ממון פיקטיבי? - על מעמדו עיקול למול הסכם גרושין שנועד להבריח נכסים מנושיםמאת: השופטת שטמר שושנה    תאריך פרסום: 29/06/2007
מהו מעמדו של עיקול שהטיל הנושה ביחס להסכם ממון שערכו בני זוג? בה"פ 99/05,156/05 (מחוזי חיפה) שנתנה כב' הש' שטמר שושנה [מיום 29.5.07] סוקרת כב' הש' שטמר את עיקרן של ההלכות העוסקות בתחרות האפשרית שבין עיקול מאוחר מצד נושה להסכם ממון בין בני זוג הנערך על מנת להבריח נכסים מנושי בן הזוג החייב. בית המשפט קובע כי אף המעמד העדיף של רכישת הזכויות בהסכם גרושין מכח דיני היושר על עיקול שהוטל מאוחר יותר [עפ"י הלכת אהרונוב, ע"א 189/95 בנק אוצר החייל נ. אהרונוב] כפוף לחובת תם הלב, והעדר תם לב עלול להביא לשלילת עדיפות הקונה. השאלה האם הסכם גרושין וחלוקת הממון שנעשו במסגרתו הנם אמיתיים או שמא ההסכם הנו פיקטיבי וכל תכליתו היא להבריח נכסים מפני הנושים הנה בעיקרה שאלה עובדתית, שעל הטוען להברחת הנכסים הנטל להוכיח. בענין רמת ההוכחה שנדרשת לכך טרם הוכרעה, אולם אם הטוען להברחת נכסים [בדרך כלל הנושה המבקש להיפרע מהנכס] יצביע על קיומם של "אותות מרמה" שונים, יהיה בכך כדי להעביר את נטל הראייה לחייב להוכיח שהעסקה נעשתה בתם לב. בית המשפט סוקר בפסק דינו מספר אינדיקציות שיכולים להוות את "אותות המרמה" הנדרשים, כמו: גיל החוב, האם נערך איזון ראוי בחלוקת הנכסים בין בני הזוג, סוגיית ניתוק הקשר בין בני הזוג, קיומו של סכסוך קודם. פסק הדין סוקר גם את הבסיסים המשפטיים האפשריים לביסוס המתקפה כנגד הסכם גרושין פיקטיבי, אולם בסופו של דבר מעדיף הוא להסתמך על דוקטרינת תם הלב כדוקטרינת על, כאשר בית המשפט מעדיף להחזיר את ההכרעה למישור העובדתי – בדבר קיומו או העדרו של תם הלב בעריכת הסכם הגרושין. סוגיה נוספת שנדונה בפסק הדין היא האם בן הזוג חב בחובות שיצר בן זוגו במהלך החיים המשותפים. עפ"י הלכת נניקשווילי (ע"א 5598/94 נניקשווילי נ. נניקשווילי, פ"די מט(5) 163) שיתוף בנכסים כולל בתוכו גם שיתוף בחובות אלא אם החוב הנדון נוצר מפעילות אישית מובהקת. נטל ההוכחה בדבר אי הכללת חוב מסויים במסגרת החובות המשותפים הוא על הטוען להוצאת החוב מהמסגרת המשותפת ומידת ההוכחה היא של נטיית מאזן ההסתברויות. גם בסוגיה זו שהעלתה נושה [בה"פ 156/05] מכריעה כב' הש' שטמר בעיקר על הבסיס העובדתי
קרא עוד >>
היכן וכיצד צריכות להידון בקשות הנוגעות לביטולם של קנסות חניה עירוניים וטענות להתישנותם?מאת: הש' אטדגי יונה    תאריך פרסום: 26/04/2006
ה"פ 201211/05 מנדלוביץ שי נ. עיריית תל אביב פס"ד חדש מיום 9.2.06 מאת כב' הש' אטדגי יונה מנתח בפשטות ובבהירות את השאלה להיכן צריך המבקש לתקוף קנסות חניה עירוניים להגיש את בקשתו. בית המשפט עושה את ההבחנה בין בקשה לביטול ההרשעה ופסה"ד (בין היתר בטענה של פגם בהמצאה או אי המצאה כלל) אותה יש להגיש לבית המשפט לעניינים מקומיים; טענה להתיישנות העבירה אותה יש להעלות לאחר ביטול ההרשעה ואותה גם יש להעלות בפני בית המשפט לעניינים מקומיים; וטענה להתיישנות העונש אותה יש להעלות במסגרת פסק דין הצהרתי שיש להגיש לבית המשפט האזרחי, קרי: במרבית המקרים לבית המשפט השלום מכח סמכותו עפ"י ס' 75 לחוק בתי המשפט, בתובענה למתן פס"ד הצהרתי. מדובר בהבחנות חשובות לגבי סוגי הטיעון השונים והפורום המשפטי הראוי המוסמך לדון בהם. בית המשפט מתייחס גם לפסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 8080/99 בענין וקס ואח' נ. עיריית ת"א ואח' ומבהיר כי פס"ד זה לא שינה את הלכת בית המשפט העליון בע"פ 3482/99 פסי נ. מדינת ישראל [פ"די נג (5) 715] שם קבע בית המשפט העליון ששאלת התיישנותו של קנס צריכה לידון בבית משפט אזרחי. המדובר בפס"ד חשוב מאוד בשאלה איך והיכן יש לתקוף משפטית את הקנסות שהתיישנו.
קרא עוד >>
התיישנות העונש על דו"חות חניה: תק 4984/04 כהן יפעת נ' עיריית ירושליםמאת: הש' טננבוים אברהם    תאריך פרסום: 05/09/2005
פסה"ד מיום 25.7.05 של כב' השופט טננבוים אברהם דן בסוגיית התישנות דו"חות החניה. פסה"ד מנתח את המסגרת הנורמטיבית להתיישנות העבירה לפי חוק סדר הדין הפלילי, וכיצד על העירייה המבקש לגבות את דו"ח החניה לנהוג, וכיצד אי מילוי דרישות החוק מצד העירייה יחד עם חלוף זמן של למעלה משלוש שנים מיום הטלת העונש גורם להתיישנות העונש, ובפועל לאי יכלתה של העירייה לגבות את החוב נשוא הדו"ח. פסה"ד גם משיב לטענות הכלליות של העיריות לפיהן אנשים מחפשים כל סיבה שלא לשלם את הדו"ח, וקובע שאין בכך משום הצדק לתת "הנחה" לרשות בדרישה למלא בקפדנות אחר הוראות החוק. פס"ד זה, כמו פסה"ד בה"פ 201183/04 מפי כב' הש' רות רונן בענין קליר נ' עיריית רמת-גן (מיום 28.3.05), הנו פס"ד חשוב בדרכו של האזרח לעמוד על זכותו שלא לשלם דו"חות לאחר שנים של חוסר מעש מצד הרשות.
קרא עוד >>
ת"ק 27469-09-16 פשה ואח' נ' ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"ממאת: הרשם הבכיר איתי רגב    תאריך פרסום: 06/03/2017
התובעים טוענים כי רכשו באמצעות הנתבעת חופשה במלון ברודוס, יוון, וכי בהתאם לפרסומי הנתבעת ולהמלצות בחרו במלון שלו כניסה חופשית לפארק מים סמוך. בפועל, התברר כי פארק המים סגור בתקופת החופשה ולטענת התובעים נהרסה חופשתם בגלל הטעיה מכוונת זו של הנתבעת.
קרא עוד >>