צור קשר
עיקול משיכת יתר עד גובה הבטוחות המוחזקות בידי צד ג'מאת: הש' ד"ר מיכל אגמון-גנון    תאריך פרסום: 24/01/2011
פס"ד חדיש של כב' השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן עשוי לעשות מהפכה בפרקטיקה של עיקולי צד ג'. בת.א. 2176/08 אלבס נ. בנק מזרחי טפחות קבעה כב' הש' אגמון-גונן - תוך שהיא מאבחנת את הלכת אלתית - כי במקרה שצד ג' - בד"כ בנק - מחזיק תחת ידיו בטוחות למסגרת האשראי שהוא מעניק לחייב, העיקול אצל צד ג' יחול עד לגובה מסגרת האשראי/הבטוחות שבידי צד ג'. שווה עיון מעמיק
קרא עוד >>
על זכות עיקול של יתרת החובה בחשבון בהוצאה לפועל: סיוגה של הלכת אלתית?מאת: כב' הרשמת לושי-עבודי איריס    תאריך פרסום: 09/05/2007
החלטה תקדימית ומעניינת של כב' הרשמת לושי-עבודי איריס אשר חייבה את בנק המזרחי -כצד ג'- לשלם לזוכה בתיק הוצאה לפועל כספים למרות שחשבונה של החייבת עמד ביתרת חובה וזאת כאשר הוכח בפניה כי הבנק היה מחויב לאפשר לחייבת בעלת החשבון משיכת יתר והוא אף פרע באופן פוזיטיבי חיובים שונים שהגיעו לחשבון. לפי החלטה זו, ניתן לעקל את הזכות למשיכת יתר בחשבון, במקרה שבו הבנק מתחייב כלפי בעל החשבון-החייב לאפשר לו משיכת יתר. במקרה כזה, הזכות למשיכת יתרת נתפסת כ"נכס" בר עיקול כאשר תוצאתו האופרטיבית היא שהנושה-המעקל מגדיל את יתרת החובה של החייב בחשבון ע"י ניצול משיכת היתר כולה או חלקה, כאשר חובת ההשבה חלה על החייב. לדעת כב' הרשמת לושי-עבודי החלטתה אינה חורגת מההלכה שנקבעה בע"א 323/80 אילתית בע"מ נ. בנק לאומי, פד"י לז(2) 673 שם נקבע כי אם כל מה שיש לחייב הוא יתרת חובה בחשבון אין העיקול תופס ולבנק יש "הצדק סביר" במובן ס' 48 לחוק ההוצאה לפועל.
קרא עוד >>
החלטת אלשייך בתיק מירב בועזמאת: כב' הש' אלשייך ורדה    תאריך פרסום: 20/07/2005
תמצית: החלטת כב' הש' אלשייך בפש"ר 1152/98 (מחוזי ת"א) מיום 25.11.01 לדחות את ערעור בנק אוצר החייל על החלטת הנאמן עוה"ד מיליס יואב שדחתה את תביעת החוב של הבנק. פסה"ד דן בשאלה האם חל הבנק הוראות ס' 8 לפקודת פשיטת הרגל וסימן ד' שבתקנות פשיטת הרגל אשר עניינם תביעתו של נושה מובטח. ביה"ש דוחה את טענות הבנק לפיהן מאחר והבטוחה מקורה בערב אין מדובר בנשייה מובטחת. ביה"ש שם דגש על המהות שלבנק יש בטוחה טובה לפרעון חובו באמצעות הסדר עם הערבים, שפרעון החוב על ידם הוא במקום חוב החייבת, ולכן קבלת כספים מהחייבת ע"י אישור תביעת החוב מהווה העדפת נושים פסולה.
קרא עוד >>