צור קשר
האם ובאיזו מידה זכאי בעל דירה בבית משותף להחזר הוצאות תיקון מנציגות הבית המשותף? מאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 16/06/2015
על הלכת רוס בענין שיפוי בעל דירה בהוצאות שהוציא לתיקון רכוש משותף / לביצוע עבודות שעל נציגות הבית המשותף לבצע; ומבחני עזר ליישומה של הלכת רוס
קרא עוד >>
כיצד יש לפרש תקנון מוסכם?מאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 15/06/2015
המאמר סוקר את פסק דינה של המפקחת יעל ליבוביץ בדבר האופן הראוי שיש לפרש הוראות תקנון מוסכם שאינן מתיישבות זו עם זו
קרא עוד >>