צור קשר
ליום כיפורים- עד מתי צריך השעיר המשתלח להיוותר בחיים? – על כוחו של הוידוימאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 16/09/2015
העבודה המרכזית ביום הכיפורים שנהגה בבית המקדש מתוארת בתורה בפרשת אחרי-מות [ויקרא, פרק ט"ז] והיא נקראת בתפילה מוסף של יום הכיפורים ומכונה "סדר העבודה". עדת בני ישראל הביאה שני שעירי עיזים – אחד לחטאת ואחד לעולה. הכהן הגדול היה בוחר – עפ"י הגורל – אחד משני השעירים להיות שעיר לעזאזל, אשר עליו היה מתוודה את כל עוונות עם ישראל: "וסמך אהרן את שתי ידו על ראש השעיר החי והתודה עליו את כל עונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם...
קרא עוד >>