צור קשר

מסמכים בעלי ענין וחשיבות ציבוריים

מדור זה מוקדש למסמכים בעלי ענין וחשיבות ציבוריים, בהתאם לשיקול דעת מנהל אתר המשרד. אנו מקווים שהמסמכים שנביא בפניכם יהיו לכם לעזר.

 

1.    07/07/2020: מסקנות הצוות הבין-משרדי לבחינת השפעות משבר הקורונה על קיום חוזים

> חשיבותו של מסמך זה נובע לדעתנו בגיבוש המלצות על מנת "לפעול למיתון השפעות המשבר [הכוונה למשבר הקורונה-י.מ.] על התקשרויות חוזיות....לקבוע מדיניות משפטית ראויה שתביא לצמצום השפעות המשבר על הסכמים, בין היתר בדרך שתתמרץ צדדים להמשיך ולקיים חוזים תוך כדי המשבר ולאחריו, במידת האפשר".במהלך משבר הקורונה [הגל הראשוני, ועתה גם הגל השני] נחשפנו לפסיקות שונות של בתי המשפט ביחס לתקפן של התקשרויות חוזיות; יש להניח כי בפסיקות עתידיות מעתה ואילך יתיחסו בתי המשפט בפסיקותיהם גם למסמך זה.
שלח תגובה