צור קשר

סקירת חקיקה חדשה

סקירת חקיקה/ הצעות חקיקה חדשות

מדור זה מוקדש לסקירת חקיקה חדשה ו/או הצעות חקיקה חדשות, בעיקר בתחומי עיסוקו של משרדנו.

הפטר בהוצאה לפועל

>>הצעת החוק הממשלתית מיום 08/07/2015 (להצעת החוק המלאה כפי שפורסמה ברשומות לחץ כאן)

לתיקון 47 לחוק ההוצאה לפועל מיום 15.7.2015 כפי שפורסם ברשומות:ספר החוקים, מס' 2497 לחץ כאן

הצעת חוק ממשלתית מיום 8.7.2015 [פורסם ברשומות מס' 933] הציעה לתקן את חוק ההוצאה לפועל באופן שיסמיך ויאפשר לחייבים מוגבלים באמצעים לקבל הפטר בהוצאה לפועל.

בחלק הכללי של הצעת החוק מונה הממשלה את הנימוקים שלטעמה מצדיקים את הסמכת רשמי ההוצאה לפועל לתת הפטר – לחייבים העומדים בתנאי החוק – כבר במסגרת ההוצאה לפועל ללא צורך לנקוט בהליך פשיטת רגל.

"החוק המוצע מטרתו לאפשר לאותם חייבים לקבל, במסגרת ההליכים בהוצאה לפועל, את ההפטר שהיו זכאים לקבל, לו פנו להליכי פשיטת רגל. בהתאם חייבים שלא היו זכאים לקבל הפטר במסגרת פשיטת רגל, לא יקבלו הפטר גם במסגרת ההליך המוצע בהוצאה לפועל.

ההסדר המוצע קובע תנאי סף לזכאות להפטר שאינם נדרשים לשם קבלת הפטר על פי פקודת פשיטת הרגל. מנגד, ההפטר במסגרת הליכי ההוצאה לפועל לא יכול לפטור את החייב מחובות שהפטר מכוח פקודת פשיטת הרגל אינו פוטר מהם. כלומר ההסדר המוצע מחמיר יותר מבחינת תנאי הסף לקבלת הפטר, אך תוצאות ההפטר הניתן מכוחו זהות לאלה של ההפטר הניתן מכוח פקודת פשיטת הרגל.

ההבדל העיקרי בהליך המוצע הוא במיקומו של ההליך מבחינה מוסדית. במקום לדרוש מחייבים מוגבלים באמצעים לפתוח בהליך נוסף של פשיטת רגל, ולבקש במסגרתו הפטר, מוצע לאתר את אותם חייבים שממילא היו זכאים להפטר לו פתחו בהליך פשיטת רגל, ולאפשר להם לקבלו במסגרת ההליך שבו הם כבר נמצאים – הוצאה לפועל".

 

 
שלח תגובה