צור קשר

שיתוף פעולה - ראשי

עוה"ד מיליס יואב מזמין את חבריו למקצוע לשתף פעולה מקצועית בכל התחומים המקצועיים בהם עוסק המשרד.

לעוה"ד מיליס אוזן קשבת לשמוע רעיונות חדשים, ביקורת בונה, לשיתוף פעולה בתחום המשפטי-מקצועי ובתחום ניהול המשרד.

פרסום מאמרים מקצועיים ו/או פס"ד/החלטות חשובות באתר המשרד

עו"ד או מתמחה המעונין לפרסם באתר משרד עוה"ד מיליס מאמר מקצועי או פס"ד/החלטה חשובים שהוא היה צד להם מוזמן להעביר בדואר אלקטרוני את המאמר/פס"ד/ההחלטה בפורמט של Word  למשרד עוה"ד מיליס יואב.

פרסום המאמר/פסה"ד/ ההחלטה כפוף לשיקול דעתו של עוה"ד מיליס יואב.

אין עוה"ד מיליס מתחייב לפרסם כל מאמר/פס"ד/החלטה.

מומלץ לציין בדואר אלקטרוני את חשיבות המאמר/פסה"ד/ההחלטה.

העברת תיקים

עו"ד מוזמנים להעביר תיקים למשרד בתחומים בהם עוסק המשרד. עוה"ד מיליס מאמין בשיתוף פעולה על בסיס הדדי לטובת הלקוח.

 קישורים לאתרי עו"ד אחרים

עוה"ד מיליס יואב מזמין את חבריו להוסיף קישורים לאתר משרד עוה"ד מיליס על בסיס הדדי. עו"ד שיוסיף את אתר עוה"ד מיליס לאתר משרדו יוסף אתר משרדו - אם יבקש - לאתר משרד עוה"ד מיליס יואב.

התייעצויות מקצועיות והחלפת דעות

עו"ד מוזמנים להתייעץ מקצועית על בסיס הדדי בכל התחומים המקצועיים בהם עוה"ד מיליס עוסק, להחליף דעות מקצועיות והתלבט בסוגיות משפטיות ואתיות הכרוכות בעבודת עוה"ד.

 
שלח תגובה