צור קשר
מתן צו לפתיחת הליכים יכלול תשלום עיתי על אף שהחייבת מתקיימת מגמלאות בלבדמאת: הרשמת מירה אהרן בינפלד    תאריך פרסום: 18/07/2020
האם יש מקום לחייב חייבת בתשלומים עיתיים גם כשהיא מתקיימת רק מגמלאות?
קרא עוד >>
[309] פסיקת הוצל"פ:האם קצבה חודשית נחשבת כמשכורת?מאת: רשם:דיאנה פסו-ואגו    תאריך פרסום: 27/11/2012
האם קצבה חודשית שמקבל החייב מפוליסת הביטוח שלו יכולה להחשב "כמשכורת" ויש להחיל עליה את ההגנות הקבועות בחוק הגנת השכר?
קרא עוד >>
[302] פסיקת הוצל"פ:חיוב המעסיק בניכוי שלא כדין של הלוואות לחייבמאת: רשם:דיאנה פסו-ואגו    תאריך פרסום: 25/11/2012
האם תקפו של צ עיקול משכורת מוגבל לשלשה חודשים? באיזו מידה כדאי למעסיק "להלוות" כספים לחייב כאשר הוא מקבל צו עיקול על משכורת החייב העובד אצלו? זאת ועוד...
קרא עוד >>
[318] פסיקת הוצל"פ:העדר סמכות רשם ההוצאה לפועל לצרף חייב מכח הרמת מסךמאת: רשם:מירי ברטהולץ    תאריך פרסום: 25/11/2012
האם רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות על צרוף חייב לתיק ההוצאה לפועל עקב הרמת מסך?
קרא עוד >>
[10] פסיקת הוצל"פ: זכות קיזוז נטענת למול זכות מוכחת בטענת פרעתימאת: רשם:לינא בולוס עואד    תאריך פרסום: 23/11/2012
נהוג להבדיל בין זכות קיזוז קיימת לבין זכות קיזוז נטענת. זכות קיזוז קיימת פירושה זכות קיזוז שאיננה שנויה במחלוקת, אשר בגינה מודה הזוכה בכתב או בעל פה. מנגד, זכות קיזוז נטענת היא זכות קיזוז השנויה במחלקות שאין עליה הודאה מפורשת מטעם הזוכה. נקבע, כי זכות קיזוז נטענת חורגת מסמכותו של רשם ההוצאה לפועל כאשר הוא דן בטענת "פרעתי", והמקום לדון בטענה מעין זו נתון לסמכותו הבלעדית של בית המשפט המוסמך
קרא עוד >>
[270] פסיקת הוצל"פ:ביטול עיכוב יציאה מן הארץ לצורך יציאה לאומןמאת: רשם:יניב הלר    תאריך פרסום: 23/11/2012
1)ההחלטה התירה יציאת החייב מן הארץ לאומן בתנאי תשלום סכום משמעותי ע"ח החוב בתיק ההוצאה לפועל ובכפוף להמצאת ערבים; 2)איך היתה משתנית ההחלטה במידה והחייב היה עומד בצו החיוב בתשלומים? 3)איזו הצדקה יש להתיר יציאה מהארץ שלא לצרכי עבודה או מטעמים רפואיים? ומדוע רק להגבילה לביקור באומן?
קרא עוד >>