צור קשר
על סעיף 76 לחוק ההוצאה לפועל לאחר תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועלמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 01/07/2009
באיזו מידה ישפיע שינויו של סעיף 76 לחוק ההוצאה לפועל על יעילות הגבייה של חובות לפי חוק ההוצאה לפועל? זו השאלה שבמרכז רשימה זו, ואנסה לענות עליה מתוך השוואת סעיף 76 לחוק ההוצאה לפועל לפני תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל והפסיקה שנהגה לפיו, לבין המצב החוקי כיום – לאחר תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל – כפי שהיא עולה מכוונת המחוקק.
קרא עוד >>
"עדכון" לחובת העדכון על קבלת תקבולים ישירות לידי הזוכה, לשם מה? - על תכלית הוספת סעיפים 19א-19ב לחוק ההוצאה לפועלמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 30/08/2012
אלו תועלות מחד ואלו קשיים מאידך יתכן בעקבות הטלת החובה על הזוכה לעדכן את תיק ההוצאה לפועל בתקבולים המתקבלים אצלו? לרבות קביעת סנקציה? על אלה ועוד - בעקבות תיקון 35 לחוק ההוצאה לפועל - במאמר דלהלן
קרא עוד >>
על סף השינוי בהלכת אילתית?מאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 10/06/2007
ענינו של מאמר זה הנה בחינתה של החלטת כב' הרשמת לושי-עבודי איריס מיום 25.2.07 בענין מזרחי אלה (הזוכה) נ. ש.ל. קרדיולוגי (החייבת) ובנק המזרחי (צד ג' – המשיב). [לחץ כאן לעיון בהחלטה באתר משרד עוה"ד מיליס יואב]. במאמר זה אנסה לבחון את השאלה: באיזו מידה החלטתה של כב' הרשמת לושי-עבודי הנה החלטה תקדימית במובן זה שהיא מציבה הלכה חדש ו/או רף חדש וגבוה יותר לבנקים המקבלים צווי עיקול חדשות לבקרים? האם האופן שבו הגיעה כב' הרשמת לושי-עבודי להחלטה היה נכון? במילים אחרות, האם החלטתו של ראש ההוצאה לפועל בענין קרדיולוגי הנה החלטה הנכונה לנסיבות המקרה הספיציפי שהובא בפני ראש ההוצאה לפועל (ולמקרים זהים או דומים ביותר למקרה הנדון) או שמא ניתן לתת לה תחולה רחבה יותר? על שאלה זו, ננסה לענות תוך בחינת מס' סוגיות משנה שנדונו בהחלטה ו/או עולות ממנה
קרא עוד >>
הכרה בחייב משלם בהוצאה לפועל- האמנם המרצת החייב?מאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 23/06/2020
האם המרצת החייב המשלם כפי שנקבע בתיקון 63 לחוק ההוצאה לפועל אכן משיגה את יעדיה? כיצד ראוי להמריץ חייבים לשלם חובותיהם בהוצאה לפועל מחד ומנגד לא לפגוע בזוכים? נקודות למחשבה על תיקון 63 לחוק ההוצאה לפועל.
קרא עוד >>