צור קשר

קרח

רשימת דברי תורה לפרשת קרח

 

1)   "ויחר למשה מאוד" - בין מחלוקת למחלוקת - כתב: מיליס יואב25/06/2011

2)  "ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגרן וכמלאה מן היקב" – על מה שבא בקלות-כתב:מיליס יואב, 30/06/2016