צור קשר

מטות

רשימת דברי תורה לפרשת מטות

 

1) לפרשת מטות-מסעי: "כל חלוץ...לפני ה' " – על חלוציות מאחדת-כתב: מיליס יואב, 06/07/2013

2) "ויקצף משה על פקודי החיל"- בין פקודה לביצוע - כתב: מיליס יואב23/07/2011