צור קשר

מסעי

רשימת דברי תורה לפרשת מסעי

 

1) "עד מות הכהן הגדול"- האם ניתן לעשות רע בטעות? - כתב: הרב יוסף קרסיק ומיליס יואב30/07/2011