צור קשר

דברים

רשימת דברי תורה לפרשת דברים

 

1)"לא תוסיפו הביא מנחת שוא, קטורת תועבה" – על אחדות השלם הגדול מסך חלקיו, 13/07/2013

2)"יסף עליכם ככם" – הברכה והכח שבלכידות חברתית-כתב:מיליס יואב, 28/07/2012

3) "אלה הדברים אשר דבר משה"- המסר ואופן העברתו - כתב: עוה"ד מיליס יואב06/08/2011