צור קשר

ואתחנן

רשימת דברי תורה לפרשת ואתחנן

 

1) "ועשית הישר והטוב" - היחס בין עשיית טוב לעשיית הישר - כתב: עוה"ד מיליס יואב13/08/2011