צור קשר

עקב

רשימת דברי תורה לפרשת עקב

 

1)"ויענך וירעיבך ויאכילך את המן" - על המן כמבחן - כתבו: ר' וקחי אלעד ועוה"ד מיליס יואב20/08/2011