צור קשר

ראה

רשימת דברי תורה לפרשת ראה

 

1)"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה"- משמיעה לראייה - כתב: עוה"ד מיליס יואב27/08/2011