צור קשר

כי תבא

רשימת דברי תורה לפרשת כי תבא

 

1) "את ה' האמרת היום" – ההאמרה שבפעולה - כתב: עוה"ד מיליס יואב17/09/2011