צור קשר

ניצבים-וילך

רשימת דברי תורה לפרשת ניצבים-וילך

 

1)"כי בשרירות לבי אלך" – על חשיבה אינדיוודואליסטית מוטעית - כתב: עוה"ד מיליס יואב, 09/09/2015

2) "והנגלת לנו ולבנינו" – על ערבות הדדית - כתב: עוה"ד מיליס יואב24/09/2011