צור קשר

האזינו

רשימת דברי תורה לפרשת האזינו

 

1)"האזינו השמים..ותשמע הארץ" – על שמיעה והאזנה - כתב: עוה"ד מיליס יואב01/10/2011