צור קשר

נשא

רשימת דברי תורה לפרשת נשא

 

1)"כי עבודת הקדש עליהם בכתף ישאו"-בין אמצעי לתכלית -כתב: עוה"ד מיליס יואב04/06/2011