צור קשר

בראשית

רשימת דברי תורה לפרשת בראשית

1)"תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם" – על בניית השלום-כתב:עוה"ד מיליס יואב,10/10/2015

2)"הלא אם תיטיב שאת" – החובה לעשות טוב?  - כתב: עוה"ד מיליס יואב, 22/10/2011