צור קשר

נח

רשימת דברי תורה לפרשת נח

 

1) "נח איש צדיק, תמים היה בדרותיו" - על העדר שלמות - כתב: עוה"ד מיליס יואב 14/10/2015

2) "ונעשה לנו שם" – היחס בין היחיד לכלל -כתב: עוה"ד מיליס יואב29/10/2011