צור קשר

לך לך

רשימת דברי תורה לפרשת לך לך

 

1) "למען ייטב לי בעבורך" – בזכות עמידת האשה -כתב: עוה"ד מיליס יואב05/11/2011