צור קשר

וירא

רשימת דברי תורה לפרשת וירא

 

1)1) "ויזכר אלוקים את אברהם" –מקבילה על הרוע לעשיית הטוב-כתב: יואב מיליס,28/10/2015

2)   "כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה" – לירוא מאהבה-כתב: עוה"ד מיליס יואב, 03/11/2012

3) "לעשות צדקה ומשפט" – בזכות עשיית הצדקה  -כתב: עוה"ד מיליס יואב12/11/2011