צור קשר

חיי שרה

רשימת דברי תורה לפרשת חיי שרה

 

1) "הוא ישלח מלאכו לפניך"-על חובת האדם להתאמץ-כתב:עוה"ד מיליס יואב,26/10/2013

2)  "ביני ובינך מה הוא" – אהבה מיתממת-כתב:עוה"ד מיליס יואב,10/11/2012

3) "אל ארצי ואל מולדתי" – על השפעת שחיתות המידות  - כתב: עוה"ד מיליס יואב,19/11/2011