צור קשר

תולדות

רשימת דברי תורה לפרשת תולדות

 

1)"אברהם הוליד את יצחק" על בחירה חופשית וכחה של ליצנות-כתב:עוה"ד מיליס יואב,17/11/2012 

2)  "ויבז עשו את הבכרה" – בין תמורה לייעוד - כתב: עוה"ד מיליס יואב26/11/2011