צור קשר

ויצא

רשימת דברי תורה לפרשת ויצא

 

1) "התחת אלוקים אנכי" – מעומק הצרה לעמקות התפילה-כתב:עוה"ד מיליס יואב,09/11/2013

2)  "לא ייעשה כן במקומנו" – על דיבור רב משמעות  - כתב: עוה"ד מיליס יואב03/12/2011