צור קשר

וישלח

רשימת דברי תורה לפרשת וישלח

 

1) "ויהי לי שור וחמור" – והיכן הגמל? על הבחנה ברורה בין טוב לרע-כתב:מיליס יואב,16/11/2013

2)  "באנו אל אחיך אל עשיו" – על קרבה מסוכנת  - כתב: עוה"ד מיליס יואב10/12/2011