צור קשר

מקץ

רשימת דברי תורה לפרשת מקץ

 

1)"כי נשני אלוקים את כל עמלי"- גם על שכחה יש להודות-כתב:עוה"ד מיליס יואב,9/12/2015

2) "ועל הישנות החלום" – חופש הבחירה בפתרון-כתב:עוה"ד מיליס יואב, 15/12/2012 

3) "יעשה פרעה ויפקד פקידים" – מפתרון לשלטון - כתב: עוה"ד מיליס יואב24/12/2011