צור קשר

ויגש

רשימת דברי תורה לפרשת ויגש

 

1) "וישב ישראל..ויאחזו בה" – בין היאחזות לתרבות  - כתב: עוה"ד מיליס יואב31/12/2011