צור קשר

ויחי

רשימת דברי תורה לפרשת ויחי

 

1) "לו ישטמנו יוסף" – מחילה במעשה - כתב: עוה"ד מיליס יואב07/01/2012