צור קשר

שמות

רשימת דברי תורה לפרשת שמות

 

1) "הבה נתחכמה לו" – מתחכום יתר לכישלון - כתב: עוה"ד מיליס יואב14/01/2012