צור קשר

וארא

רשימת דברי תורה לפרשת וארא

 

1)  "ואיך ישמעני פרעה" – מקצרות רוח לעבודה קשה  - כתב: עוה"ד מיליס יואב21/01/2012