צור קשר

בא

רשימת דברי תורה לפרשת בא

 

1)"על שתי המזוזת ועל המשקוף" – ויתור וערבות הדדיים- כתב: עוה"ד מיליס יואב,19/01/2013

 

2) במה ניכרת רשעות הבן הרשע?  - כתב: עוה"ד מיליס יואב07/01/2011