צור קשר

בשלח

רשימת דברי תורה לפרשת בשלח

 

1) הכנת עם ישראל לגאולה כביציאת מצרים- כתב: ר' גמליאל אבידן, ערך:יואב מיליס,14/01/2011

 

2) "כי קרוב הוא"-  על עיצוב ולכידות עם- כתב: עוה"ד מיליס יואב23/01/2013