צור קשר

יתרו

רשימת דברי תורה לפרשת יתרו

 

1) "שמע בקולי איעצך" – תבונת מקבל העצה -כתב:יואב מיליס,11/02/2012

 

2) מה בין "שמיעת" יתרו ו"שמיעת" שאר אומות העולם- כתבו: ד"ר מוטי גולן עוה"ד מיליס יואב21/01/2011