צור קשר

ויקהל-פיקודי

רשימת דברי תורה לפרשת ויקהל-פיקודי

 

1) "וכל אשר נדבה רוחו– על מעשה וכוונה- כתבו:חננאל רצאבי ועוה"ד מיליס יואב17/03/2012