צור קשר

ויקרא

רשימת דברי תורה לפרשת ויקרא

 

1)  "אשר נשיא יחטא"– מנשיאות למכשלה  - כתב: מיליס יואב24/03/2012