צור קשר

צו

רשימת דברי תורה לפרשת צו

 

1) "אם על תודה יקריבנו" – התודה מקרבת השלום - כתב: עוה"ד מיליס יואב31/03/2012