צור קשר

תזריע- מצורע

רשימת דברי תורה לפרשת תזריע- מצורע

 

1) "כנגע נראה לי בבית" -  על ראייה סובייקטיבית של בעל הענין - כתב: מיליס יואב, 21/04/2012