צור קשר

אמור

רשימת דברי תורה לפרשת אמור

 

1) "אמר אל הכהנים בני אהרן" – הזהרת הגדולים על הקטנים- כתב: מיליס יואב05/05/2012