צור קשר

בהר

רשימת דברי תורה לפרשת בהר

 

1) "אל תקח מאתו נשך ותרבית" – בין שמיטה לאיסור ריבית - כתבו: הרב קרסיק יוסף ועוה"ד      
    מיליס יואב
, 12/05/2012