צור קשר

בחוקותי

רשימת דברי תורה לפרשת בחוקותי

 

1) "אם בחוקתי תלכו" העיסוק בתורה- כתב: מיליס יואב19/05/2012