צור קשר

במדבר

רשימת דברי תורה לפרשת במדבר

 

1) "איש על עבודתו ואל משאו" – האחריות לשימור העיקר - כתב: מיליס יואב, 26/05/2012