צור קשר

תצוה

רשימת דברי תורה לפרשת תצוה

 

1) "ועשית בגדי קדש...לכבוד ולתפארת" – על מידות האדם כמלבושי נפשו,כתב: מיליס יואב12/02/2011