צור קשר

תשרי

דבר תורה לחודש תשרי

1) ליום כיפורים- עד מתי צריך השעיר המשתלח להיוותר בחיים? – על כוחו של הוידוי/  ערך והוסיף: יואב מיליס